LKB Teknoloji Limited Şirketi
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Danışman Aydınlatma Metni

Biz, LKB Teknoloji Limited Şirketi (“LKB Teknoloji”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, https://www.saglikla.com.tr/ internet sitesinin Sepetim bölümünde kullanıcıların internet sitesinde tanıtımı yapılan ürünlerin satın alımları sırasında bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla LKB Teknoloji tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni ile LKB Teknoloji’nin kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.
  1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)
İşbu internet sitesi, LKB Teknoloji Limited Şirketi’ne ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile LKB Teknoloji Limited Şirketi nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.
  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)
İnternet sitesi kullanıcılarının https://www.saglikla.com.tr/ alan adlı internet sitesinde sunduğunuz diyet, psikolojik danışmanlık veya fizik tedavi hizmeti kapsamında kişisel verileriniz elde edilmektedir. Tarafınızca sunmuş olduğunuz hizmetlerin doğruluğunun teğidi, devam ettirilebilmesi ve faaliyetlerinizin yürütülmesi amacıyla belirli belge ve kayıtlar sizlerden talep edilmekte ve işlenmektedir.

İşbu kapsamda aşağıda detaylıca belirtilen kayıt ve belgelerdeki kişisel verileriniz,  sadece örnek kabilinden olmak ve hiçbir şekilde sınırlayıcı bir şekilde sayılmamak kaydı ile sunacağınız hizmet doğrultusunda işlenecek kişisel verileriniz, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler, profilleme çalışmalarının yapılabilmesi danışanın değerlendirilmesi, danışan kayıtlarının oluşturulabilmesi, gerektiğinde daha detaylı bilgi verilmesi için ilgili birime yönlendirmeleri yapılabilmesi, kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sunulmasına ve ifasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi finansal bilgilerin kayıt sırasında belirtilmiş e-posta adresine iletilmesi, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, sözleşme ilişkisinin ve mutad iş işleyişinin ispatlanabilmesi ve olası uyuşmazlıkların önüne geçilebilmesi amacıyla işlenmektedir:

2.1. Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız, doğum tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer tüm kimlik bilgileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.2. Fotoğraf, mesleki deneyim bilgisi, mezun olunan okul bilgisi, özgeçmiş bilgileri; sistemde tanınırlığınızın artırılması, danışman hakkında hizmet satın alacak kişilerin bilgi edinmesi amacıyla, Kanun’un 5. 5. Maddesinde kaleme alınan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.3.  Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.4. Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.5. Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için kredi kartı numaranızı, kredi kartı üzerindeki ad-soyadı bilgisini, kredi kartı üzerinde yer alan ay, yıl, CVV bilgisi gibi finansal verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

2.6. Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası ile tarafınıza ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesinin sağlanması amacıyla kişisel verileriniz; Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “açık rıza” hukuki sebebi ile otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)
Sunmuş olduğunuz hizmete ilişkin danışman olarak bizimle paylaşabileceğiniz veya tarafımızdan vakıf olunan kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik ortamlarda kayıt altına alınarak mevzuattan doğan işlemlerin yürütülmesi, hizmetlerin yürütülebilmesi ile finansmanının planlanması ve yönetimini sağlamak ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve LKB Teknoloji bünyesindeki yetkili kişiler tarafından gerekli işlerin yönetilebilmesi amacıyla, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.
Tarafımıza müracaat etmenizden sonra elde edilen verileriniz aşağıda belirtilen kurum ve/veya kişilerle de amaçları ile sınırlı olmak ve amaçları için gerekli olduğu ölçüde paylaşılabilecektir.

3.1. Herhangi bir hukuki ihtilaf yaşanması durumunda, hukuki ihtilafın aramızda iyi niyet çerçevesinde çözümlenebilmesi amacıyla veya yasal süreçlerin başlatılması için arabulucuya başvurulmasının zorunlu olması durumunda arabulucu ile;

3.2. Herhangi bir ihtilaf yaşanması ihtimal dâhilinde olan durumlarda ya da gerçekleştireceğimiz bir işlemde ya da sizin tarafınızdan gerçekleştirilen bir işlem karşısında hukuki durumumuzun ne olduğunu anlamak amacıyla ya da yasal haklarımız hakkında bilgi almak amacıyla ya da yasal sürecin başlatılması amacıyla avukatlarımız ile;

3.3. Sözleşmesel yükümlülüğümüz kapsamındaki ödemelerimizi gerçekleştirebilmek ya da gerçekleştirilen ödemeler hakkında bilgi almak, teyit almak ya da mali yükümlülüklerimizi gerçekleştirdiğimize ilişkin delil niteliğinde bilgi almak amacıyla anlaşmalı olduğumuz bankanın ilgili şubesinin irtibat kişisi ile;

3.4. Mali ve finansal yükümlülüklerimizi ifa edebilmek ya da faydalanabileceğimiz teşvikler hakkında bilgi almak ya da bir teşvikten faydalanabilmek ya da kar-maliyet hesabı gibi finansal hesaplamalar yapabilmek amacıyla anlaşmalı olduğumuz mali müşavir ile;

3.5. Yasal yükümlülüklerimizin ifa edebilmek, yasal yükümlülüklerimizi ifa ettiğimizi ispatlayabilmek amacıyla veya denetim gerçekleştirilmesi ya da resmi bir şekilde sorulması durumunda Sigorta Denetleme Kurulu ya da müfettişi ile;

3.6. Şirket serverlarının denetlenmesinin gerekmesi, gerekli teknik tedbirlerin alınması, kişisel verilerin saklandığı, depolandığı dijital ortamlarda incelemenin yapılmasının gerekmesi, bir hatanın düzeltilmesinin gerekmesi, saldırı ya da sızıntı ihtimal veya endişelerinde inceleme ve kontrollerin yapılması amacıyla anlaşmalı olduğumuz IT firması ile;

3.7. Herhangi bir uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda ve/veya suçun soruşturulması ve kovuşturulması halinde ya da herhangi bir denetim veya talep halinde ilgili adli ve idari makamlar ile yetkili düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile kişiler verileriniz paylaşılabilecektir.
  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)
Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca yine talebiniz mevcut ve/veya olası bir sözleşme ilişkisi ile ilgili ise “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması” hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine ve son olarak da talebinize konu olabilecek “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebi ile https://www.saglikla.com.tr/ alan adlı internet sitesinin Yorumlar bölümünden paylaşılmak suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.
  1. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)
Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (LKB Teknoloji Limited Şirketi) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.

Sizi arayalım