Veri Sorumlusu LKB Teknoloji Limited Şirketi (KVKK 10.a) olarak, almış olduğunuz hizmete ilişkin yorumlarınızı, ad soyad ve yorumunuzu çevrimiçi pazarlama stratejilerimizi geliştirebilmek, hizmetlerimizin güvenilirliklerini artırmak, hizmetlerimizden faydalanmak isteyen kişilere fikir vermek, hizmetlerimizi geliştirebilmek amacıyla (KVKK 10.b), ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla otomatik olan ve otomatik olmayan yöntemlerle (KVKK 10.ç) işlenecektir. 

İşbu kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar ile “açık rıza”nızın olması halinde, internet sitemizin ‘Danışan Yorumları’ bölümünde paylaşılabilecektir (KVKK 10.c).

Danışanlarımızın, a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve  ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme hakları mevcuttur (KVKK 10.d).

LKB TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ

DANIŞAN YORUMU AÇIK RIZA METNİ

LKB Teknoloji Limited Şirketi ile paylaşmış olduğum ad, soyad ve yorum verilerimin çevrimiçi pazarlama stratejilerimizi geliştirebilmek, hizmetlerimizin güvenilirliklerini artırmak, hizmetlerimizden faydalanmak isteyen kişilere fikir vermek, hizmetlerimizi geliştirebilmek amacıyla internet sitesi üzerinden paylaşılmasına açık rıza veriyorum.

Sizi arayalım