Antisosyal Kişilik Bozukluğunun Sebepleri Nelerdir?
Antisosyal Kişilik Bozukluğu nedir?
Antisosyal Kişilik Bozukluğu, ruh sağlığını etkileyen kişilik bozukluklarından biridir. Kişilik bozuklukları, bir kişinin düşünce ve davranış şeklini etkileyen durumlar arasında yer alır. Antisosyal kişilik bozukluğu olan bireyler, genellikle toplumsal normlara uymayan davranışlar sergilediği halde, bu davranışların normal olduğuna inanabilirler. Bu kişiler, çevrelerindeki insanlara saygısız davranabilir, onları incitebilir ve öfkelendirebilirler.
 
Antisosyal kişilik bozukluğu, toplumsal normlara uymayan davranışlarla karakterize edilir ve sık sık öfke, saldırganlık ve kıskançlık gibi olumsuz duygularla ilişkilendirilir. Bu bireyler, çevrelerine fiziksel ve duygusal zarar verme eylemlerinin sonuçlarından genellikle pişmanlık duymazlar.
 
Antisosyal kişilik bozukluğunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı faktörlerin bu bozukluğun ortaya çıkmasında etkili olabileceğini gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Bu risk faktörleri şunlar olabilir:
 
  1. Genetik Yatkınlık: Bazı çalışmalar, antisosyal kişilik bozukluğunun genetik faktörlerin etkisiyle gelişebileceğini göstermektedir. Ancak hangi genlerin bu bozukluğa katkıda bulunduğu kesin olarak belirlenmemiştir.
 
  1. Hormonal Problemler: Antisosyal kişilik bozukluğunun serotonin hormonu eksikliği gibi hormonal sorunlarla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Bu hormon, mutluluk ve sağlıklı bir ruh hali ile ilişkilidir.
 
  1. Çevresel Faktörler: Bazı araştırmalar, çocukluk döneminde yaşanan travmaların antisosyal kişilik bozukluğuna neden olabileceğini göstermektedir.
 
Ayrıca, erkeklerin kadınlara göre antisosyal kişilik bozukluğuna daha yatkın olabileceği ve zararlı alışkanlıkların, özellikle alkol gibi, bu bozukluğun riskini artırabileceği konusunda bazı araştırmalar bulunmaktadır.
Antisosyal Kişilik Bozukluğu belirtileri kişiden kişiye değişebilir, ancak aşağıda belirtilen temel işaretler sıklıkla görülen belirtilerdir:
 
  1. Toplumsal Normlara Uyumsuzluk: Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip bireyler, toplumun genel kabul gören kurallarına uymakta zorlanabilirler. Sıklıkla yasalara ve toplumsal normlara aykırı davranışlar sergilerler. Ayrıca, diğer insanların duygu ve düşüncelerine gereken önemi vermezler, bu nedenle başkalarının haklarını çiğneme eğilimindedirler.
 
  1. Sorumluluk Duymama: Bu kişiler, sorumluluk hissinden yoksun olma eğilimindedirler. Genellikle görevleri üstlenmekten kaçınırlar ve bu, okul veya iş hayatlarında düzenli bir başarı elde etmelerini zorlaştırabilir. Kendilerine ve çevrelerine karşı sorumsuz davranışlar sergileyebilir, zararlı alışkanlıklar geliştirebilirler.
 
  1. Sosyal İzolasyon: Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler, sosyal ilişki kurmaktan kaçınma eğilimindedirler. Yakın ilişkiler kurmakta zorlanırlar ve genellikle yalnızlık tercih ederler.
 
  1. Empati Eksikliği: Bu bireyler, başkalarının duygularını anlama ve empati kurma konusunda zorluk yaşarlar. Acı çeken birinin yanında duyarsız tavırlar sergileyebilirler.
 
  1. Olumsuz Duygusal Durumlar: Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler, genellikle çevrelerine karşı öfkeli ve sabırsız bir tutum sergilerler. Aynı zamanda depresyon, anksiyete ve alkol bağımlılığı gibi psikolojik sorunlara daha yatkın olabilirler.

Psk. Sabiha Gökçen Saygılı