Çalışan Annelerin İş-Aile Dengesi: Zorluklar ve Çözümler
Çalışan anneler hem eve hem işe ayrı vakit ayrırırken yetersiz hisseder mi? Bunun nedeni nedir? Çalışan anneyim aileme yeteri kadar vakit ayıramıyor gibi hissediyorum bunun sebebi nedir?

Annelerin hayatlarında, özellikle iş ve aile arasında denge kurmak büyük bir meydan okuma olabilir. Yeni bir canlı dünyaya getirmek, annelerin öncelikleri arasında yer alır ve bu, iş hayatıyla dengelemesi zor bir sorumluluktur. Çalışan anneler, ev işleriyle iş yaşamlarını bir arada sürdürmek zorundadır ve bu dengeyi sağlamak bazen eksik kaldıklarını hissettirebilir.
 
Çalışan annelerin iş-aile dengelemesi için çaba sarfetmeleri, zaman zaman çeşitli olumsuz duygulara ve düşüncelere neden olabilir. İşte bu olumsuz düşünceleri birlikte inceleyelim:
 
- Ailemle vakit geçirirken bile aklım işimde oluyor.
- Tüm sorumluluklar üzerimde, hem fiziksel hem duygusal olarak yoruldum.
- Kaç parçaya bölüneceğimi bilemiyorum; iş sorumlulukları, ev işleri, eş ve çocukla ilgilenme gereklilikleri.
- Günün büyük bir kısmını işle meşgul geçiriyorum ve çocuğuma yeterince zaman ayıramadığımı hissediyorum. Kötü ve yetersiz bir anne olduğumu düşünüyorum.
- Yetersiz hissediyorum; hiçbir şeye yetişemiyorum ve çocuğumun büyümesini kaçırıyormuşum gibi geliyor.

 
Bu düşünceler size de tanıdık geldi mi? Aslında bu duygular, birçok annenin ortak deneyimidir. Annelik, sevgi ve keyif gibi olumlu duyguların yanı sıra suçluluk, hayal kırıklığı ve umutsuzluk gibi olumsuz duyguları da beraberinde getirebilir. İş-aile dengesizliği ve çatışması, bu olumsuz duyguların daha da derinleşmesine neden olabilir.

 
İş-Aile Çatışması: Tanım ve Etkiler
 
İş-aile çatışması, iş ve aile yaşamındaki beklentilerin uyumsuzluğu nedeniyle ortaya çıkar. Kişilerin hem işte hem de ailede farklı rolleri vardır ve bu rolleri aynı anda yerine getirmeleri beklenir. Ancak, kişinin sınırlı zamanı ve enerjisi vardır. Bir alandaki artan talepler, diğer alanda eksiklikler ve çatışmaları beraberinde getirebilir. Örneğin, bir annenin işten ayrılması gerektiğinde çocuğunu okuldan alması gerekmesi gibi.
 
Çalışan annelerin iş-aile çatışması, hem iş hem de aile yaşamlarındaki rolleri etkileyebilir. Araştırmalar, bu çatışmanın, kadınların iş ve aile rollerini olumsuz etkileyerek gelecekteki yaşamlarında sorunlara yol açabileceğini göstermektedir.
 
Sonuç olarak, iş-aile çatışması, iş tatmini üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir ve kadınların depresif ve kaygılı hissetmelerine neden olabilir. Stresin Neden Olduğu Belirtiler;
 
Çalışan anneler, iş yükünü taşımanın yanı sıra birincil bakıcı olmanın getirdiği stresle başa çıkmak zorundadırlar. Bu stresin fiziksel, duygusal ve zihinsel belirtileri olabilir:
 
Fiziksel Belirtiler:
- Baş ağrısı
- Yorgunluk
- Kalp atışında hızlanma
- Uykusuzluk
- Karın ağrısı
 
Duygusal Belirtiler:
- Gerginlik
- Huzursuzluk
- Mutsuzluk
- Kaygı
 
Zihinsel Belirtiler:
- Odaklanma güçlüğü
- Unutkanlık
- Sürekli endişe
- Karar vermede zorluk

 
İş ve aile dengesini sağlamak isteyen çalışan anneler, bu stres belirtileriyle başa çıkmak için destek ararlar. İş-Aile Dengesini Koruma Yolları
 
Çalışan anneler, iş-aile dengesini korumak için şu adımları izleyebilir:
 
- Eş desteği: Partnerin anlayışlı ve yardımsever olması önemlidir.
- Kurumsal politikalar: Esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma gibi destekleyici politikalar iş verimliliğini artırabilir.
- Kendi bakımına öncelik verme: Anneler, kendi ihtiyaçlarını karşılamak için zaman ayırmalı ve gerektiğinde yardım istemelidir.
 
Sonuç olarak, çalışan annelerin iş-aile dengesi sağlamak için çaba sarfetmeleri önemlidir. Destek almak ve ihtiyaçlarını önemsemek, hem iş hem de aile yaşamında başarı ve mutluluk için önemli adımlardır. Online terapi süreçleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. https://www.saglikla.com.tr/iletisim Sağlıkla kalın..


Psk. Sabiha Gökçen Saygılı