Cinsel Obsesif Bozukluk Nedir?

Cinsel obesesif bozukluk kimlerde görülür? Cinsel obsesif bozukluk sebepleri nelerdir? Cinsel obsesif bozukluk neden olur?

Cinsel obsesif bozukluk, kişinin günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyen, müdahaleci ve istenmeyen cinsel düşünceler, fanteziler, dürtüler veya davranışlarla karakterize edilen bir durumu ifade etmektedir. Bu terim, bireyin yaşam kalitesini ve işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen birçok sıkıntıya neden olabilir. Resmi bir tanı olmamakla birlikte, obsesif-kompulsif bozukluğun (OKB) bir alt tipi veya tezahürü olarak kabul edilebilir.

 Cinsel obsesif bozukluk belirtileri genellikle ergenlik döneminde erkeklerde ve genç yetişkinlik döneminde kadınlarda başlar. Ancak, bu belirtilerin tanınması ve teşhisi genellikle uzun zaman alabilir; bazen kişiler, belirtileri klinik olarak tanınana kadar yaklaşık on yıl boyunca bu durumla mücadele edebilirler.

 Bu bozukluğun belirtileri, obsesif-kompulsif bozukluğun diğer alt tipleriyle benzerlik gösterir. Takıntılar (obsesyonlar), zorlantılar (kompulsiyonlar) ve bu takıntı ve zorlantılar nedeniyle yaşanan sıkıntılar cinsel obsesif bozukluğun ana belirtileridir.

 Obsesyonlar, zihinde sürekli olarak tekrarlayan, istenmeyen düşünceler, istekler veya görüntülerdir. Bu düşünceler, kişinin gerçeklikle uyumlu olmadığını bile bilmesine rağmen onu rahatsız eder ve onlardan kurtulmaya çalışmak genellikle başarısızlıkla sonuçlanır. Kompulsiyonlar ise, takıntılara tepki olarak veya katı bir şekilde uymak gereken tekrarlayan cinsel davranışlar veya zihinsel eylemlerdir. Bu davranışlar veya zihinsel eylemler, cinsel takıntılar nedeniyle ortaya çıkan kaygıyı azaltmak, korunmak veya korkulan bir durumdan kaçınmak amacıyla yapılır, ancak korku gerçekliğe oranla aşırı derecede büyüktür.

 Cinsel obsesif bozuklukta en yaygın görülen takıntılardan bazıları şunlardır: sadakatsizlik takıntısı, sapkın davranış takıntısı, cinsel yönelim takıntısı ve din ve cinsellik takıntısı. Bu takıntılar, bireyin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir, ilişkilerde sorunlara yol açabilir ve yaşam kalitesini düşürebilir.

 Cinsel obsesif bozukluk, kronik ve kalıcı bir durumdur ve kendiliğinden geçmez. Ancak, profesyonel tedavi ile semptomların yönetilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi mümkündür. Tedavi genellikle psikoterapi ve ilaç tedavisinin bir kombinasyonunu içerir. Bilişsel-davranışçı terapi (BDT) ve psikodinamik terapi gibi terapi yaklaşımları, semptomların azaltılmasında ve başaçıkma becerilerinin geliştirilmesinde etkili olabilir. Ayrıca, farmakoterapi, semptomların hafifletilmesi veya kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

 Özetlemek gerekirse, cinsel obsesif bozukluk, kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen, istenmeyen cinsel düşünceler ve davranışlarla karakterize edilen bir durumdur. Profesyonel tedavi ile semptomların yönetilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi mümkündür. Tedavi genellikle psikoterapi ve ilaç tedavisinin bir kombinasyonunu içerir. Online terapi süreçleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. https://www.saglikla.com.tr/iletisim Sağlıkla kalın.


Psk. Sabiha Gökçen Saygılı