Duygusal His Kaybı ve Duygusal Soğukluk: Nedenleri, İşaretleri ve Tesirleri nedir?
Duygusal olarak his kaybı mı yaşıyorum? Duygusal soğukluk neden olur? His kaybı ne demektir? Duygusal olarak  his kaybı olmasının ve soğumanın nedenleri nedir?


Duygusal soğukluk, kişinin normalde duygusal yanıtlar vermesi gereken durumlarda duygusal bir deneyim yaşamakta zorlanması veya duygusal ifadelerini kısıtlı veya eksik bir şekilde ifade ettiği psikolojik bir durumdur.
 Bu durumun ortaya çıkmasında travmatik deneyimler, yoğun stres, depresyon, kaygı bozuklukları, ilaç tedavileri veya kişilik bozuklukları gibi faktörler etkili olabilir. Duygusal soğukluk veya duygusal körleşme olarak bilinen bu durum, aleksitimi olarak da adlandırılır.


 Aleksitimi Nedir?
Aleksitimi, Yunanca kökenli bir terim olup "a" (yok), "lexis" (söz) ve "thymos" (duygu) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Bu karmaşık terim, duygusal deneyimlerin sınırlı bir şekilde algılanması, tanımlanması, ayırt edilmesi ve ifade edilmesinde zorluklarla karakterizedir.
 Aleksitimik bireyler, duygusal dünyalarını sözel ifadelerle ifade etme konusunda zorluk yaşarlar. Ancak aleksitimi, sadece sözel ifade eksikliğiyle sınırlı bir kavram değildir, aynı zamanda duygusal anlayış eksikliği olarak da düşünülebilir.
 Bu kavramın kökeni, bireylerin duygusal ifade yerine bedensel tepkilerle duygusal deneyimlerini yansıtma eğilimini içerir. Aleksitimik bireyler, duygularını fiziksel semptomlarla ifade edebilirler ve bu da somatizasyonla ilişkilendirilir. Ancak araştırmalar, aleksitimi ile psikosomatik belirtiler arasında doğrudan bir nedensel ilişki olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, aleksitimi daha çok bir kişilik özelliği veya duygusal kapasitedeki yetersizlik olarak değerlendirilir.


 Duygusal Soğuma Nedenleri Nelerdir?
Bağlanma kuramı ve stilleri temel alındığında duygusal soğumanın nedenleri şunlar olabilir:
 
  1. Güvensiz Bağlanma İlişkisi
Güvensiz bağlanma tarzları, çocukların duygusal ihtiyaçlarının yetersiz veya tutarsız bir şekilde karşılanmasıyla ilişkilendirilir. Bu durum, çocuğun duygusal ifade becerilerini engelleyebilir ve duygusal farkındalığını azaltabilir. Dolayısıyla güvensiz bağlanma tarzları, aleksitiminin temel nedenlerinden biri olabilir.
 
  1. Duygusal İfade Eksikliği
Güvensiz bağlanma, duygusal ifadeyi öğrenme sürecini olumsuz etkileyebilir. Çocuklar, duygularını ifade etmek yerine içlerine atma eğilimi gösterebilirler. Bu da aleksitimi oluşumuna katkıda bulunabilir.
 
  1. Duygusal Farkındalık Eksikliği
Güvenli bağlanma, duygusal farkındalığı artırabilirken güvensiz bağlanma duygusal farkındalık eksikliğiyle ilişkilendirilebilir. Aleksitimi, duygusal farkındalık eksikliğiyle yakından ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle güvensiz bağlanma tarzları, aleksitiminin oluşumunda etkili olabilir.
 
Sonuç olarak, aleksitimi oluşumunun temel nedenlerinden biri, çocukluk dönemindeki bağlanma tarzlarıdır. Güvensiz bağlanma, duygusal ifade eksikliği ve duygusal farkındalık eksikliği gibi aleksitimiyle ilişkilendirilen özellikleri teşvik edebilir. Bu nedenle bağlanma kuramı, aleksitimi oluşumunu anlama ve bu duruma müdahale etme açısından önemli bir teorik çerçeve sunar.
 
  1. Diğer Rahatsızlıklar
Duygusal ilgisizlik; depresyon, anksiyete, şizofreni veya demans gibi farklı zihinsel sağlık sorunlarının bir işareti olabilir. Ayrıca ilaçların yan etkileri, beyin hasarı veya diğer fiziksel nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenle, duygusal ilgisizliğin tıbbi bir kökenini anlamak için bir psikiyatri hekimine danışmak önemlidir.

Duygusal Soğuma Normal midir?
Duygusal soğukluk yaşayan kişiler, bunun nedenlerini ve duygusal olarak hiçbir şey hissetmemenin normal olup olmadığını sıklıkla merak ederler. Şok anları, yorgunluk, tükenmişlik gibi durumlarda kimi zaman soğumak normal olsa da duygular genel olarak insan deneyiminin temel bir parçasıdır; insanların yaşamlarını şekillendirir, ilişkiler kurmalarına ve anlamlı yaşamlar sürmelerine yardımcı olur.
 
Eğer siz de çeşitli duyguları hissetmediğinizi düşünüyorsanız bu durumun altında yatan nedenleri anlamak için, online terapi süreçleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. https://www.saglikla.com.tr/iletisim 

Psk. Sabiha Gökçen Saygılı