“En Büyük Kız Çocuk Sendromu” Nedir?

Ailede en büyük kız çocuk olmanın zorlukları nedir? Evin en büyük kız çocuğu olmak ne gibi durumlara yol açar?

Eldest Daughter Syndrome, ailenin en büyük kız çocuğunun küçük yaşlardan itibaren küçük kardeşlerine bakması, karmaşık aile dinamiklerini dengelemeye çalışması ve anne-babasının arkasındaki destekleyici figür olması gereken sorumlulukları üstlenmesi durumunu açıklar. Ailede kriz veya sorunlar olduğunda, en büyük kız çocuk bu sorunları çözmek ve aile için iyi bir denge sağlamak için genellikle harekete geçer. 

Özellikle Covid-19 salgını döneminde, evden çalışmaya geçen ebeveynlerin masalarında çalışırken, en büyük kız çocuğunun ev işleri ve küçük kardeşlerle daha fazla ilgilenmek zorunda kalması muhtemeldir. En büyük çocuklar, ailede güvenilir bakıcılar olarak kabul edilirler. Bu çocuklar, uzun bir okul gününden sonra ebeveynlerine yardım eden genç bakıcılar gibi davranırlar.

Bu tür durumlarda, erkek çocuklarına kıyasla kız çocuklarının çağrılması daha olasıdır. Toplumsal cinsiyet rollerinin etkisiyle, kız çocukları genellikle ebeveynlerinin kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler. Bu sorumlulukları yerine getiren kız çocuğu genellikle çevresi tarafından "iyi kız" olarak tanımlanır ve ileride aynı davranışları sergileme eğiliminde olabilir.

 Sosyal medyada, Eldest Daughter Syndrome kavramı, aile içinde otorite olma ve her şeyi organize etme gibi klişelerle ünlü olan en büyük kız çocuklarının deneyimlerini ve zorluklarını paylaşan videolarla gündeme gelmiştir. Bu videolar, milyonlarca izleyici tarafından izlenmiş ve en büyük kız çocuğu olmanın getirdiği ciddi zorlukları vurgulamıştır.

 Psikolog Alfred Adler'in Doğum Sırası Teorisi, bir çocuğun doğduğu sıranın kişiliğini şekillendireceğini savunur. En büyük çocuklar genellikle ailede lider olarak görülür ve daha katı kurallarla büyümeye meyillidirler.

 En büyük kız çocuk olmanın getirdiği sorumluluklar altında pek çok sebep yatabilir, bunlar arasında ebeveynlerin sağlık sorunları, maddi sıkıntılar, alkol veya madde kullanımı, ve aile içi istismar gibi faktörler sayılabilir.

 En Büyük Kız Çocuk Sendromu'nu tanımak için bazı belirtiler şunlardır: sağlıksız rekabetçi tutum, yüksek benlik saygısı, liderlik arzusu, mükemmeliyetçi düşünceler, küçük kardeşlere ebeveynlik yapma, obsesif düşünceler, aşırı kontrol, ve ebeveynler tarafından rol model olma baskısı.

 Bu sendromdan kurtulmanın yolları arasında, çocukluk deneyimlerini yetişkin bir perspektiften değerlendirmek, ebeveynlere yönelik öfkeyi kabul etmek ve bu deneyimlerin kazandırdığı olumlu yönlerine odaklanmak bulunur. Ayrıca, bilinçli bir ebeveyn olmak için kendi deneyimlerimizi ve toplumsal beklentileri sorgulamak önemlidir. Online terapi süreçleriniz için bizinle iletişime geçebilirsiniz. https://www.saglikla.com.tr/iletisim Sağlıkla kalın.