Erteleme Davranışı Nedir? Nasıl Kurtulabilirim?

Erteleme davranışı neden olur? Neden sürekli erteliyorum? Erteleme davranışını nasıl düzeltebilirim? 

Erteleme Davranışı, belirli bir zamanda yapılacak işlerin sebepsiz yere geciktirilmesi durumunu ifade eder. Bu eylem genellikle önemsiz olarak algılanan işlerin, bireyin üşenmesi sonucu son dakikada hızla tamamlanması şeklinde ortaya çıkar. Ancak, bazı kişiler önemli görevlerini çeşitli bahanelerle erteleyip hiç yapmamaktadır; bu durum "erteleme hastalığı" veya "üşenme hastalığı" olarak da adlandırılır.

Erteleme davranışı genellikle hayatı ve bireyin genel yönlendirmesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, erteleme genellikle negatif bir davranış olarak değerlendirilir. Bu davranış, genellikle görevin başlatılması, devam ettirilmesi ve tamamlanmasıyla ilgili davranışsal, bilişsel ve duygusal boyutlardan oluşur.

Erteleme türleri genellikle akademik erteleme, rutin işlerde erteleme, karar vermeyi erteleme ve kompulsif erteleme olarak dört ana başlık altında toplanır. Bu türler, öğrencilerin akademik görevleri, günlük işleri, karar verme süreçlerini ve genel işleri ertelemelerini içerir.

Erteleme davranışının altında yatan nedenler geniş bir yelpazeye yayılabilir. Kısa dönemli keyif alma, görevden hoşlanmama, sınav kaygısı, özgüven düşüklüğü, zaman yönetiminde zorluklar, isteksizlik ve motivasyon eksikliği gibi faktörler etkili olabilir. İsveç Karolinska Enstitüsü'nden erteleme araştırmacısı Alexander Rozental'a göre, erteleme genellikle beklenti, değer, zaman ve dürtüsellikle ilgili faktörlere dayanabilir.

 Erteleme davranışıyla başa çıkmak için, kişinin kendi alışkanlıklarını anlaması ve bu davranışı tetikleyen faktörleri belirlemesi önemlidir. Mükemmeliyetçilik, tahammülsüzlük, görevden hoşlanmama gibi durumlarla başa çıkma ve zaman yönetimi üzerinde çalışma, ertelemeyle mücadelede etkili olabilir.

 Bu sürecin daha hızlı ve etkili olması için, kişi kendisini tanıma ve davranış değişikliklerine odaklanma sürecinde online terapi gibi profesyonel yardım alabilir. Unutulmamalıdır ki, erteleme normal bir olgu olabilir, ancak bu davranışın sürekli bir sorun haline gelmesi durumunda destek almak önemlidir. Sağlıkla yaşamak için bizlere ulaşın. https://www.saglikla.com.tr/iletisim Sağlıkla kalın.