Kahramanmaraş Bölgesinde Yetişen Işgın (Rheum ribes L.)’ın Antibakteriyal Aktivitesinin Belirlenmesi
ÖZET
Doğadaki bir çok bitki geçmişte olduğu gibi günümüzde de hastalıklarla mücadelede en azından alternatif bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Bitkilerin aktimikrobiyal etkili içerikleri, mikroorganizmaların günümüz antibiyotiklerine karşı geliştirdikleri direnç karşısında alternatif ajan olarak değişik araştırmalara konu olmaktadır. Bu çalışmada Kahramanmaraş çevresinde yetişen Rheum ribes L. (Işgın) bitkisinin 3 farklı çözücü ile elde edilen ekstraklarının bazı Gram pozitif ve Gram negatif bakterilere karışı antibakteriyal aktiviteleri araştırılmıştır. Disk difüzyon metoduna göre gerçekleştirilen denemelerde en etkin çözücünün etanol olduğu bulunmuştur. Rheum ribes’in etanol ekstraklarının ise hekzan ve kloroforma göre daha geniş etki spektrumuna sahip olduğu görülmüştür. Test edilen tüm bakterilere karşı değişik oranlarda inhibisyon oluşturduğu görülmüştür. 

Makalenin devamına bu linkten ulaşabilirsiniz. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/277586

Dr. Lütfiye Karcıoğlu Batur