Kahramanmaraş Topraklarından İzole Edilen Bacillus sp. Tarafından Alfa-Amilaz  Üretimi ve Karakterizasyonu
ÖZET 

Bacillus sp. A-3 Kahramanmaraş topraklarından izole edilmiştir. Suş 5.0-7.0 pH aralığında enzim sentezini gerçekleştirirken, maksimum amilolitik aktivite 37 derece sıcaklık ve 6.5 pH değerinde gözlenmiştir. SDS-PAGE analizinde enzime ait 53.94 kDa ağırlığında tek bant elde edilmiştir. Enzimin optimum pH’sı 6.0-6.5 olarak belirlenmiştir. Enzimin maksimum rölatif aktivite gösterdiği sıcaklık değeri 35 derece olup ve 25 ile 65 derece arasında ortalama %68 bir rölatif aktiviteye sahiptir. Enzim 40 derece ye kadar termostabil bir özellik sergilemiştir. Kimyasalların etkisi açısından ise en yüksek kalan aktivite %93 ile KCl ve en düşük ise %0.8 ile EDTA’da gözlenmiştir.  Bu özellikleri ile A-3 alfa amilazı unlu mamul sanayiinde, biyoetanol üretiminde ve hurda kâğıt endüstrisinde önemli bir yer teşkil edebilecek potansiyeldedir. 

Makalenin devamına bu linkten ulaşabilirsiniz. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1329611

Dr. Lutfiye Karcıoğlu Batur