Özgül Öğrenme Bozukluğu Nedir?
Özgül öğrenme bozukluğu nedir? Özgül öğrenme kimlerde görülür? Özgül öğrenme bozukluğu belirtileri nelerdir?

Özgül öğrenme bozukluğu, kişinin bilgiyi öğrenme ve işleme yeteneklerini etkileyen bir grup nörogelişimsel bozukluğu tanımlar. Bu bozukluk genellikle okuma, yazma, matematik veya diğer akademik becerilerde zorlanmaya neden olabilir.

Özgül öğrenme bozukluğu, çocuğun potansiyel öğrenme kapasitesi ile gerçekleştirdiği akademik performans arasında uyumsuzluklar içerir. Bu uyumsuzluklar, çocuğun yaşına ve doğuştan gelen zeka seviyesine uygun değildir ve dışsal nedenlerle de izah edilemez.

Bu bozukluk, dil becerilerinde (örneğin heceleme ve okuma) veya çözümleme becerilerinde zorluk yaşayan çocukları etkiler. Amerika'da nüfusun yaklaşık %5-%10'u bu bozukluktan etkilenir ve erkek çocuklarda kız çocuklara göre daha yaygındır.


Özgül Öğrenme Bozukluğu Belirtileri

Gerekli müdahalelere rağmen, en az altı aydır devam eden şu belirtilerden en az biriyle birlikte, öğrenme ve okul becerilerini kullanmada zorluklar yaşanmaktadır:
 
- Sözcükleri yanlış veya yavaş okuma, bu sürecin çok çaba gerektirmesi.
- Okunan metni anlama zorluğu.
- Harf harf söyleme veya yazma zorluğu.
- Yazılı anlatım zorluğu.
- Sayısal algı, sayı gerçekleri veya hesaplama zorluğu.
- Sayısal düşünme zorluğu.
 
Etkilenen okul becerileri, kişinin yaşına göre belirgin şekilde geride olup, bu durum geçerli ölçümler ve klinik değerlendirme ile doğrulanmıştır. Bu durum, okul başarısını ve günlük yaşam aktivitelerini önemli ölçüde etkiler. 


Özgül Öğrenme Bozukluğu Çeşitleri

DSM-5'e göre özgül öğrenme bozukluğunun üç türü bulunmaktadır: Okumada bozulmaların olduğu (disleksi), matematikte zorlukla giden (diskalkuli) ve yazılı ifadede bozulma ile giden özgül öğrenme bozukluğu.

 
Özgül Öğrenme Bozukluğu Nasıl Geçer?
 
Özgül öğrenme bozukluğunun nedeni tam olarak bilinmemektedir, bu nedenle tek bir çözüm yaklaşımı yoktur. Ancak, çocuğa uygun bir eğitim programı düzenlemek, aileyi sürece dahil etmek, çocuğun bireysel özelliklerini dikkate almak, öğretmeni bilgilendirmek ve iş birliği yapmak, çocuğun benlik saygısını geliştirmek ve duygusal ve sosyal güçlüklere ilişkin destek vermek gibi adımlar atılabilir. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin https://www.saglikla.com.tr/iletisim Sağlıkla kalın.


Psk. Sabiha Gökçen Saygılı