Patlıcan (Solanum melongena L.) Kurusunun Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması
ÖZET
Halk arasında hastalıklar ile mücadelede bitkisel kaynaklar yaygın olarak kullanılmaktadır. Hastalık etkeni mikroorganizmaların günümüz antibiyotiklerine karşı giderek artan dirençleri alternatif ajanların araştırılması adına itici güç olmuştur. Bu çalışmada dünya genelinde yaygın olarak kullanılan ve herhangi bir yan etkisinin olmadığı bilinen Solanum melongena (Patlıcan) bitkisinin kurutulmuş meyvelerinin su ve etanol ekstraktlarının bazı gram pozitif ve gram negatif bakteriler ile mantarlar üzerine antimikrobiyal aktiviteleri test edilmiştir. Çalışma oyuk agar metodu ile  gerçekleştirilmiştir ve araştırmada etanolün antimikrobiyal ajanların ekstraksiyonunda daha etkin olduğu görülmüştür. %3’lük NaCl ilavesi ise antimikrobiyal etkiyi kısmen daha da arttırmıştır. Test edilen mantarlarda ise Tyromyces palustris hariç diğerlerinde inhibisyon gözlenmemiştir. Bakterilerden ise maksimum inhibisyon gösteren Enterobacter aerogenes ve Pseudomonas aeruginosa olduğu tespit edilmiştir.

Makalenin devamına bu linkten ulaşabilirsiniz.https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1329775

Dr. Lutfiye Karcıoğlu Batur