Psikolojik Kalp Çarpıntısı: Belirtiler, Sebepler ve Tedavi Yöntemleri

Psikolojik kalp çarpıntısı nedir? Psikolojik kalp çarpıntısı kimlerde görülür? Psikolojik kalp çarpıntısının sebepleri nelerdir?

Psikolojik kalp çarpıntısı, kalbin anormal bir şekilde hızlı, yavaş, sert veya düzensiz attığı hissinin yaşandığı bir durumu ifade eder. Bu durum her zaman fizyolojik nedenlerden kaynaklanmayabilir; bazen stres, kaygı, korku veya panik durumları gibi psikolojik faktörlerle ilişkilidir.

 

Belirtiler:

Kalp çarpıntısı belirtileri genellikle hızlı, düzensiz veya anormal kalp atışlarını içerir. Bu durum genellikle altta yatan bir kalp sorunundan ziyade psikolojik rahatsızlıkların bir sonucu olarak ortaya çıkar. Belirtiler arasında şunlar bulunabilir:

- Kalp atışlarının hızlanması veya düzensiz hissedilmesi

- Göğüste ağrı, sıkışma veya rahatsızlık hissi

- Nefes darlığı veya solunum zorluğu hissi

- Baş dönmesi, odaklanmada zorlanma veya sersemlik hissi

- Vücut sıcaklığında artış, terleme veya nemli hissetme

- Midede rahatsızlık, bulantı veya kusma hissi

- Ellerde, ayaklarda veya başka vücut bölgelerinde uyuşma veya karıncalanma hissi

- Korku veya panik hissi

 

Tanı ve Anlayış:

Psikolojik kalp çarpıntısı ile ilgili olarak yaşanan semptomları ve tetikleyici olayları belirlemek önemlidir. Örneğin, stresli bir durumda veya yoğun bir çalışma döneminde çarpıntıların artıyorsa, bu durumun stres veya kaygı kaynaklı olabileceği düşünülebilir.

 

Kalp çarpıntısı süresi ve yoğunluğu da değerlendirilmelidir. Uzun süreli ve sık tekrarlayan şiddetli çarpıntılar, bir sağlık uzmanına başvurmayı gerektirebilir. Elektrokardiyogram (EKG) veya Holter izleme gibi testler genellikle nedeni belirlemek için kullanılır.

 

Psikolojik Kalp Çarpıntısının Nedenleri:

Anksiyete, stres ve algılanan tehlikelere karşı vücudumuzun doğal tepkileri, kalp çarpıntısına neden olabilir. Bu tepkiler, otonom sinir sistemimiz aracılığıyla yönetilir. Sempatik sinir sistemi, anksiyete durumunda vücudu harekete geçirirken, parasempatik sinir sistemi sakinleşmeye yönelik bir tepki gösterir. Bu sistemlerin dengesiz çalışması, psikolojik kalp çarpıntısına yol açabilir.

 

Psikolojik Kalp Çarpıntısı ve Anksiyete Bozuklukları:

Psikolojik kalp çarpıntısı genellikle anksiyete bozukluklarıyla ilişkilidir. Panik bozukluk, agorafobi, özgül fobi, yaygın kaygı bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu gibi anksiyete bozuklukları, kalp çarpıntısı ile birlikte görülebilir.

 

Psikolojik Kalp Çarpıntısının Tehlikeleri:

Psikolojik kalp çarpıntısı genellikle zararsızdır ve kalp hastalıklarıyla ilişkilendirilmez. Ancak, hızlı kalp atışları sırasında ortaya çıkabilen semptomlar rahatsızlık veya zorluk hissi yaratabilir. Bu durumda yaşam kalitesini etkileyebilir. Eğer semptomlar endişe verici veya rahatsız edici ise bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önerilir.

 

Tedavi Yöntemleri:

Psikolojik kalp çarpıntısının tedavisi, temelde duygusal nedenleri ele alarak semptomları kontrol altına almaya yöneliktir. Stres yönetimi, gevşeme teknikleri, bilişsel davranış terapisi, meditasyon  ve nefes egzersizleri gibi psikoterapi yöntemleri bu tedavi sürecinde etkili olabilir. Ayrıca, yaşam tarzı değişiklikleri, düzenli egzersiz ve sağlıklı uyku alışkanlıkları da destekleyici olabilir.

 

Sonuç olarak, psikolojik kalp çarpıntısı genellikle tedavi edilebilir bir durumdur ve bir uzmanın rehberliği ile semptomların kontrol altına alınması mümkündür. Online terapi süreçleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz. https://www.saglikla.com.tr/iletisim 

Psk. Sabiha Gökçen Saygılı