Yeme Bağımlılığının Belirtileri

Yeme bağımlılığında olduğu gibi diğer bağımlılıklarda da davranışsal belirtiler incelenerek tanı konulur. Yeme bağımlılığında sekiz tipik belirti bulunmaktadır, bu belirtilerden dört veya beşi o kişide bulunmaktaysa kişi yeme bağımlılığı tanısını karşılıyor demektir.

Bu belirtiler;

  • Kişinin bazı besinlere karşı tıka-basa doymuş hissetmesine rağmen bazı besinlere karşı hala istek duyma, arzu etme ve aşermenin olması,
  • Kişinin bu besinlerin tüketilmesine karşı kendisine engel olamaması ve sağlıklı olan yeme miktarından daha çok besin tüketilmesi,
  • Kişinin bu besinleri çok tüketmesi sonucu oldukça şişkinlik ve tıkanmışlık hissinin oluşması,
  • Kişinin bu besinleri tüketirken aşırı suçluluk duyması ancak buna rağmen kısa bir süre sonunda kendini yine bu besinleri tüketirken bulması,
  • Kişinin özlediği besinleri tüketmesi için sık sık bahaneler üretmesi,
  • Kişinin yediği bu besinleri sıklıkla bırakmak istemesi fakat başarılı olamaması,
  • Kişinin bu sağlıksız besinleri tüketmesi davranışını çevresindekilerden saklaması,
  • Kişinin bu sağlıksız besinleri tüketmesinin sağlığına zarar verdiğini bilmesine rağmen bu besinleri yemeyi durduramaması.

Gearhardt ve arkadaşları yeme bağımlılığına sahip kişilerde en sık görülen özelliklerin fiziksel zarar vermesine rağmen yemeyi sürdürme ve başarısız bırakma girişimleri olduğunu belirtmişlerdir. Bu iki belirti tıkanırcasına yeme bozukluğu (TYB) görülen bireylerde de sık görülmektedir.