Yeme Bağımlılığının Tedavisi

Yeme bağımlılığı tedavi sürecinde psikoeğitimin önemi yadsınamaz. Psikoeğitimde kişi bilinçli yemek tüketimi konusunda bilgilenmekle kalmayıp, beynin ödül merkezinin çalışma biçimini hatta kontrolsüz bir şekilde yeme nöbetleriyle başa çıkabilmeye yönelik ayrıntılı öğrenme sürecinden geçmektedir. Kişinin öfke, korku, suçluluk gibi yaşamış olduğu olumsuz duygu durumlardan uzaklaşabilme sürecinde psikoeğitim oldukça yardımcı olmaktadır.

Yeme bağımlılığı beraberinde kişide anksiyete ve depresyon gibi rahatsızlıklar da gelişebilmektedir. Bu noktada farmakolojik müdahaleler önemli etki sağlamaktadır.  Tıbbi amaçla kullanılan bu ilaçlar depresyon ve anksiyeteyi kontrol altına alabilmektedir.  SSRI olarak adlandırılan serotonin gerialım inhibitörleri kişinin beyninde serotonin etkisini arttırdığından mütevellit kişiye destek sağlamaktadır. Ayrıca yapılan araştırmalar incelendiğinde SSRI ilaçlarının kullanımının diğer yeme bozukluklarında da (Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu) etkili olduğu bilinmektedir.

Danışanın tıbbi, beslenme, psikolojik ve sosyal açıdan değerlendirilmesi gerekir. Danışan için gerektiği durumlarda tedavide psikiyatrist, psikolog, dahiliye uzmanı, diyetisyen, fizyoterapist gibi uzmanlardan destek alınabilmektedir. Terapötik yaklaşım, fiziksel, psikolojik, psikososyal ve aile beklentilerini çok boyutlu bir şekilde içerebilmektedir.